Infractiuni si contraventii

Infracţiuni şi pedepse

Săvârşirea unei infracţiuni atrage după sine:

 • răspundere penală (închisoare sau amendă penală);
 • anularea permisului de conducere;

Tipuri de infracţiuni:

 1. Pentru care se dispune răspundere penală şi anularea permisului de conducere:

 • punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai neînmatriculat sau neînregistrat ori cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare ( se eliberează dovadă fără drept de circulaţie );
 • tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare (se eliberează dovadă fără drept de circulaţie );
 • conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România (se eliberează dovadă fără drept de circulaţie );
 • conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoana care:
  • posedă permis de conducere necorespunzător categoriei subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv;
  • i-a fost retras sau anulat permisul;
  • i-a fost suspendat dreptului de a conduce autovehicule;
  • nu are dreptul de a conduce autovehicule în ROMÂNIA; (se eliberează dovadă fără drept de circulaţie )
 • conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur in sânge sau care se află sub influenţa unor substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora (se eliberează dovadă fără drept de circulaţie );
 • refuzul, împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a se supune recoltării probelor biologice sau testării aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei de produse sau substanţe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora (se eliberează dovadă fără drept de circulaţie );

Recoltarea probelor biologice se face în unităţile de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizate în acest sens sau în instituţii medico-legale şi se efectuează numai în prezenţa unui reprezentant al poliţiei rutiere.

Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testată de poliţistul rutier cu un mijloc tehnic certificat şi depistată ca având o concentratie de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, poate solicita acestuia să i se recolteze probe biologice de către unitățile sau instituţiile medicale prevăzute la alineatul precedent, în vederea stabilirii îmbibaţiei de alcool în sânge.

Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testată cu un mijloc tehnic certificat ca având o concentraţie de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, este obligată să se supună recoltării probelor biologice sau testării cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic.

Stabilirea concentraţiei de alcool în aerul expirat se face de către poliţia rutieră, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic.

 • părăsirea locului accidentului de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto, aflat în procesul de instruire, sau de examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane ori dacă accidentul s-a produs ca urmare a unei infracţiuni, fără încuviinţarea poliţiei care efectuează cercetarea locului faptei (se eliberează dovadă fără drept de circulaţie );

Nu constituie infracţiune:

» fapta conducătorului de vehicul care, în lipsa altor mijloace de transport, el însuşi transportă persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsură să acorde asistenţă medicală necesară şi la care a declarat datele personale de identitate şi numărul de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului condus, consemnate într-un registru special, dacă se înapoiază imediat la locul accidentului.

» fapta conducătorului autovehiculului cu regim de circulaţie prioritară, dacă acesta anunţă de îndată poliţia şi după terminarea misiunii se prezintă la sediul unităţii de poliţie pe a cărei rază de competenţă s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare.

» părăsirea locului accidentului, dacă victima părăseşte locul faptei, iar conducătorul de vehicul anunţă imediat evenimentul la cea mai apropiată unitate de poliţie.”

 • fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a şterge urmele accidentului de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, fără acordul echipei de cercetare la faţa locului;.
 • fapta conducătorului de vehicul sau a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, ori a examinatorului autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea unui accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, până la recoltarea probelor biologice ori până la testarea cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic sau până la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezenţei acestora în aerul expirat (se eliberează dovadă fără drept de circulaţie);

Nu constituie infracţiune:

» consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substanțelor stupefiante, după producerea accidentului de circulaţie şi până la sosirea poliţiei la faţa locului, dacă acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a conducatorului auto.

 • organizarea sau participarea, în calitate de conducător de vehicul sau de animale, la întreceri neautorizate pe drumurile publice (se eliberează dovadă fără drept de circulaţie );

2.   Pentru care se dispune răspundere penală:

 • conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere;
 • încredinţarea cu ştiinţă a unui autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care:
  • nu posedă permis de conducere;
  • posedă permis de conducere    necorespunzător categoriei subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv;
  • i-a fost retras sau anulat permisul;
  • i-a fost suspendat dreptului de a conduce autovehicule;
  • nu are dreptul de a conduce autovehicule în ROMÂNIA;
  • suferă de o boală psihică ori se află sub influenţa alcoolului sau a unor produse ori substanţe stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;
 • fapta săvârşită cu intenţie de a sustrage, distruge, degrada ori de a aduce în stare de neîntrebuinţare indicatoarele, semafoarele, amenajările rutiere sau crearea de obstacole pe partea carosabilă ;
 • instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea poziţiilor acestora, fără autorizaţie eliberată de autorităţile competente, de natură să inducă în eroare participanţii la
 • blocarea cu intenţie a drumului public, dacă se pune în pericol siguranţa circulaţiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a celorlalţi participanţi la
 • lăsarea fără supraveghere pe partea carosabilă a drumurilor publice a unui vehicul care transportă produse sau substanţe periculoase ;
 • îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atribuţiilor de verificare tehnică ori inspecţie tehnică periodică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice de către persoanele care au asemenea atribuţii, dacă din cauza stării tehnice a vehiculului s-a produs un accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane;
 • repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având urme de avarii, fără documentele de constatare eliberate de poliţia rutieră sau, după caz, de societăţile din domeniul asigurărilor;
 • efectuarea unor lucrări de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public şi amplasarea unor construcţii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fără autorizaţie de construcţie eliberată în condiţiile legii;
 • nerespectarea condiţiilor stabilite în autorizaţia de construcţie, eliberată în condiţiile legii, pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, în cazul construcţiilor amplasate în zona
 • neluarea măsurilor corespunzătoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată de către persoana autorizată de administratorul căii ferate;
 • neluarea măsurilor corespunzătoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrărilor pe drumurile publice, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat victime omeneşti sau pagube materiale de către persoana autorizată de administratorul unui drum public sau de către executantul unei lucrări pe partea carosabilă.

Răspunderea contravenţională

Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonaţe de urgenţă, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu:

 • avertisment ori cu amendă ca sancţiune principală;
 • sancţiuni contravenţionale complementare;

Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale.

Sancţiunile contravenţionale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol si preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege si sunt următoarele:

 • aplicarea punctelor de penalizare;
 • suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat;
 • confiscarea bunurilor destinate săvârşirii contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă ori folosite în acest scop;
 • imobilizarea vehiculului;
 • radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului.

Sursa: https://instructor-sorin-varga.ro/2018/04/01/contraventii/